Multilog 5HS (High Speed) – Lemostik

4.950,00 kr.

3150

Varenummer (SKU): 037 Kategori:

Beskrivelse

Multilog-5HS

Multilog-5HS er en kvalitets – datalogger, der har en opløsning på 12 bit (1 mV.).

Loggeren har 5 indgange, der kan leveres konfigureret til måling af
enten pulser eller analoge signaler.

Multilog-5HS kan benyttes både som datalogger og som et slags
interface, der fast opkoblet mod en PC kan opsamle data.

Hardware

Multilog-5HS, der er indbygget i et lakeret metalkabinet der yder fuld
EMC beskyttelse, kan leveres med Lemo kvalitetsstik på de
5 indgange, eller med et aftagelige skrueklemmer.

Multilog-5HS leveres konfigureret efter ønske mellem følgende konfigureringer:

0 – 4095 mV. 0
10 V. 4 – 20 mA.
40 – +150° C. Pulser.

Konfigureringen består fysisk i nogle sokler med tilpasningsmodstande,
og det er muligt at omkonfigurere indgangene ved at udskifte disse
tilpasningssokler, for derefter at omkonfigurere softwaren.

Logintervallet kan sættes i 8 step meller 1/8 sek. og 2 timer.

Loggeren kan startes manuelt eller ved hjælp af en indbygget timerfunktion

Hukommelsen er på ialt ca. 15000 sæt målinger fordelt på se 5 kanaler,
men benyttes en eller flere af kanalerne frigøres disses hukommelse
til brug for de benyttede kanaler.

Benyttes kun 1 kanal vil denne have hukommelse til 15000 sæt målinger.

Multilog-5HS er strømforsynet af et genopladeligt 9 Volts batteri,
og med dette fuldt opladet kan loggeren fungere i ca. 3 uger.

En 12 Volts strømforsyning kan dog fast tilkobles så det interne
batteri kun benyttes som et back-up batteri.

Software

Det medfølgende Windows program er opbygget i 2 moduler, hvor
det ene modul benyttes til programmering samt overførsel af
opsamlede data, og hvor det andet modul benyttes til analyse og
udprintning af de opsamlede data.

Det første modul har desuden den ekstra fordel at Multilog-5HS kan
benyttes som en slags interface, der fast opkoblet mod en PC kan
opsamle data med et loginterval ned til 1 sek. hvor de opsamlede data
vises på skærmen grafisk og den sidste måling i talform.

Ønskes de opsamlede data gemt, sker dette ikke i loggerens
hukommelse men i PC programmet,hvor disse data senere kan
analyseres og udprintes på normal vis i det grafiske modul.

Opsætningen af de forskellige kanaler sker i en menu hvor den
ønskede skalering intastes, hvorefter programmet selv laver
beregningerne, så de opsamlede data udlæses i de enheder der ønskes.

Multilog-5HS leveres komplet med PC program, dansk
manual og kommunikationskabel.

Tilbehør

12 Volts strømforsyning så det interne genopladelige batteri
fungerer som back-up batteri.

Temp. sensorer – 40 – +70 ° C. eller 0 – 150 ° C. kan leveres
i ønskede længder.

Display der skiftevis viser de 5 kanalers status (kan kun benyttes til temp. loggere).

Yderligere information

Vægt 5 kg